Instytut BGN Sollers

TWÓJ DORADCA I KONSULTANT W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH

Doradztwo Biznesowe

Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów w dziedzinie zarządzania, restrukturyzacji, rozwoju i powiązanych ryzyk. Członkowie naszego zespołu mają wiele lat osobistej praktyki menedżerskiej i konsultingowej w instytucjach finansowych, firmach usługowych i produkcyjnych (w tym międzynarodowych korporacjach), sektorze opieki zdrowotnej, a także w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i dłużnych, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również z ośrodkami badawczymi i naukowymi.

Nasze usługi dedykujemy właścicielom i menedżerom małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), liderom i menedżerom lokalnych jednostek samorządu terytorialnego (JST), ośrodków badawczych i naukowych.

Swoją wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie, kreatywność i zdrowy rozsądek oddajemy do dyspozycji banków i funduszy inwestycyjnych, jako dodatkowy czynnik w procesach restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw z ich portfeli, optymalizując (między innymi) koszty tych procesów.

Kilka rzeczy, w których jesteśmy dobrzy

MiŚ

- Restrukturyzacja i rozwój
- Wsparcie dla projektów eksportowych i importowych
- Zarządzanie tymczasowe

Banki i fundusze inwestycyjne

- Wsparcie w restrukturyzacji podmiotów z portfela kredytowego
- Wsparcie w rozwoju firm z portfela inwestycyjnego
- Tymczasowe zarządzanie MŚP z portfeli kredytowych i inwestycyjnych

Ośrodki badawcze i naukowe

- Wsparcie w realizacji innowacyjnych projektów
- Ustalenia dotyczące finansowania programów badawczych i wdrożeniowych
- Optymalizacja korzyści wynikających z praw patentowych

Władze lokalne

- Model komuny XXI wieku
- Rozwój miejskich strategii rozwoju
- Analiza efektywności i optymalizacji gospodarki komunalnej

Nasz zespół

Zbigniew Fornal

Partner zarządzający

Magister prawa (egzamin sędziowski)
ponad 30-letnie doświadczenie jako CEO w wielu dużych polskich i międzynarodowych firmach. Ekspert w zakresie wdrażania strategii rozwoju (w tym samorządów lokalnych), zarządzania ryzykiem, zarządzania inwestycjami i projektów restrukturyzacyjnych.


Dariusz Chorąży

Partner

Magister elektroniki, MBA
ponad 25 lat doświadczenia w CEO, CFO i funkcjach rozwoju biznesu w dużych międzynarodowych firmach. Ekspert w zakresie wdrażania strategii rozwoju, controllingu finansowego, zarządzania inwestycjami i projektów restrukturyzacyjnych.


Grzegorz Mańka

Partner stowarzyszony

Magister mechaniki i budowy maszyn, Cert. Księgowa
ponad 25 lat doświadczenia jako CFO i CEO w wielu jednostkach opieki zdrowotnej i klinikach. Ekspert w zakresie kontroli finansowej i pozyskiwania finansowania z funduszy UE i funduszy dłużnych, zarządzania inwestycjami i projektów restrukturyzacyjnych.


Mark Donvil

Partner stowarzyszony

M.A. Filologia słowiańska
ponad 30 lat doświadczenia jako CEO i CSO w wielu firmach produkcyjnych. Ekspert w efektywnym zarządzaniu sprzedażą, ekspansji międzynarodowej i rozwoju na nowych rynkach eksportowych, definiowaniu i monitorowaniu KPI oraz pozyskiwaniu finansowania ze środków UE.


45

DUŻYCH PROJEKTÓW

30

LAT DOŚWIADCZENIA

25

PRAC WYKONAWCZYCH